Styrelsen

Här nedanför hittar du klubbens styrelse och funktionärer. Som byggansvariga står styrelsen. Platsen som miljöombud är vakant och ett fyllnadsval kommer att hållas under våren.

Ordförande

Björn Stabo
Flottarvägen 18
826 75 Ljusne
mail. stabobjorn@gmail.com

mobil. 070-223 67 32

Vice ordförande
Per Ljusberg
ljusberg116@gmail.com
070-226 55 82

Sekreterare:
Lisa Holm-Ljusberg
+46730231025
ljusberg116@gmail.comlj     sekreterare@lamk.se

Vice Sekreterare
Tobias Norman
Läsarvägen 13
826 75 Ljusne
070-204 50 72

tobias@soderhamnslbc.se

Kassör

Tony Högkvist
Läsarvägen 2
826 75 Ljusne
070-557 88 47

Suppleant
Arne Pettersson
Abraham Bäckgatan 13D
826 33 Söderhamn
arne.pottis53@gmail.com

mobil. 070-242 08 19

Suppleant:

Patrik Henriksson
073-809 14 49
p_henriksson89@hotmail.com

Revisor & IT-ansvarig
Olle Hansson
Generatorvägen 6
826 76 Ljusne
mail. sohansson@gmail.com
mobil. 070-323 77 33

Revisor
Mikael Lötberg
Åängsvägen 1
826 76 Ljusne
mail. mikael.lotberg@hotmail.com
tel. 0270-687 87
mobil. 070-304 01 65

Revisorsuppleant

Siv Pettersson
Abraham Bäckgatan 13D
826 33 Söderhamn
mail. Siv.pettersson48@gmail.com

tel. -mobil. 070-617 72 58

Hamnkommitén i Ljusne

Arne Pettersson
Abraham Bäckgatan 13D
826 33 Söderhamn

070-242 08 19
arne.pottis53@gmail.com

Stefan Hännestrand
Ruddamsgatan 50
Gävle
073-071 48 33
 
Kent Håberg

Åängsvägen 3 

Ljusne

Tel: 070-548 59 73

Hamnkommitén i Nyhamn

Nicklas Klaesson

070-318 79 69

klazzon@hotmail.com

Anders Laurell

070-317 34 17

anders.laurell@outlook.com

Mats Pettersson

070-6709391

ljusnematte@hotmail.com

Övriga roller

Elansvarig

Stefan Hännestrand

073-071 48 33
stefan.hannestrand@rejleres.se

Försäkringsombud
Bernt Erik Norlén
benorlen@hotmail.com  
mobil. 070-526 81 43

Miljöomud

Hans-Jörgen Alsing

073-048 01 16

hjalsing@gmail.com

Säkerhetssamordnare

Anna Laurell

070-548 27 24

kapten.anna@gmail.com

Valberedning

Anders Norlén 070-544 98 08    andersnorlen@hotmail.com
Anna Laurell 070-548 27 24   kapten.anna@gmail.com