Styrelsen

Här nedanför hittar du klubbens styrelse och funktionärer. Som byggansvariga står styrelsen. Platsen som miljöombud är vakant och ett fyllnadsval kommer att hållas under våren.

Ordförande

Björn Stabo
Flottarvägen 28
826 75 Ljusne
mail. stabobjorn@gmail.com

mobil. 070-223 67 32

Vice ordförande
Håkan Jonsson
Kastviksvägen 51
826 91 Söderhamn
mail. hakan.s.jonsson45@icloud.com
mobil. 070-526 48 33

Sekreterare
Tobia Norman

Läsarvägen 13

826 75 Ljusne

076-789 54 47

Tobias.norman@sallsakeri.se

Vice sekreterare
Patrik Henriksson
073-809 14 49

p_henriksson89@hotmail.com

Kassör

Tony Högkvist
Läsarvägen 2
Ljusne
070-557 88 47

 

Suppleant
Arne Pettersson
Abraham Bäckgatan 13D
826 33 Söderhamn
arne.pottis53@gmail.com

tel. 0270-177 25
mobil. 070-242 08 19

Suppleant

Håkan Nilsson
070-592 63 76

Revisor & IT-ansvarig
Olle Hansson
Generatorvägen 6
826 76 Ljusne
mail. sohansson@gmail.com
mobil. 070-323 77 33

Revisor
Mikael Lötberg
Åängsvägen 1
826 76 Ljusne
mail. mikael.lotberg@hotmail.com
tel. 0270-687 87
mobil. 070-304 01 65

Revisorsuppleant

Siv Pettersson
Abraham Bäckgatan 13D
826 33 Söderhamn
mail. Siv.pettersson48@gmail.com

tel. -mobil. 070-617 72 58

Hamnkommitén i Ljusne

Arne Pettersson
Abraham Bäckgatan 13D
826 33 Söderhamn

070-242 08 19
arne.pottis53@gmail.com

Stefan Hännestrand
Ruddamsgatan 50
Gävle
073-071 48 33

 

Kent Håberg

Åängsvägen 3
Ljusne
Tel: 070-548 59 73

Hamnkommitén i Nyhamn

Vi behöver 2 st nya människor till hamnkommitén Nyhamn
mail.tommygustavsson52@hotmail.com
tel. -070-300 74 06
mobil.

Krister Johansson

tel : 070-376 52 97

Tommy Gustavsson

tel 070-300 74 06

mail ; tommygustavsson52@hotmail.com

Övriga roller

Försäkringsombud
Bernt Erik Norlén
Alavägen 31
820 20 Ljusne
benorlen@tele2.se
tel. 0270-681 43
mobil. 070-526 81 43

Valberedning
Anders Norlén
Anna Laurell   kapten.anna@gmail.com