Gäster

Ljusne Ala Motorbåtsklubb har ingen formell gästhamn !

Men vi  välkomnar ändå gäster.

Insegling in mot lotsen vid  Storstensharet och vidare i den prickade leden.

Angöring vid ångbåtskajen om inte annat kommit överens,

faciliteter kräver upplåsning (dusch bastu tvättmaskin och kök.)

Båtramp får användas om man kontaktar hamnkommitten.

Mastkran, användes fritt av medlemmarna men måste låsas upp. Måste också låsas igen efter användandet!

Vattten  finns vid bryggornas landfästen.

Bensin/diesel Preem 950 m

affär                               1 km

apotek                           800 m

hälsocentral                 800 m

systembolag                16 km

Hamnkommittén Ljusne

Arne Pettersson
tel. 070-242 08 19

Kent Håberg
tel. 070-548 59 73

Stefan Hännestrand
tel. 070-299 85 22