Ljusne hamn Sjösättning

bryggor Ljusne  (xl format)

Traktor och vagn 2024

  • Lördag 20/4 april 09:00-14:00
  • Lördag 18/5 maj   09:00-14:00

Mobilkran 2024

  • Sjösättningen den 11 maj 08:30

Pris Ej fastställt

Alla med boj är skyldiga att kolla sina kättingar.

Lista kommer att sättas upp på anslagstavlan så ni kan notera när det är gjort.

Märk era båtvagnar så vi vet vems det är. Det underlättar vid upptagning om det skulle vara något fel på vagnen t ex punktering.

Hjälp med gräsklippning under sommaren uppskattas.

Hamnkommittén Ljusne

Arne Pettersson
tel. 070-242 08 19

Kent Håberg
tel. 070-548 59 73

Stefan Hännestrand
tel. 073-0714833