Möten

  • 2021

  • (alla möten kl 19:00)
  • Vårmöte 11 maj  (INSTÄLLT)
  • Styrmöte 7 september
  • Höstmöte Senarelaggt kanske i november
  • styrmöte 19/10
  • 2022 Årsmöte 1:a februrari