Möten

2020

(alla möten kl 19:00)

 • 7 januari, styrelsemöte
 • 4 februari Årsmöte
 • 10 mars styrelsemöte
 • 28 april styrelsemöte
 • 12 maj vårmöte INSTÄLLT P.G.A. Covid-19
 • 9 juni styrelsemöte
 • 8 september styrelsemöte
 • 6 oktober höstmöte
 • 24 november styrelsemöte
 • 8 december styrelsemöte
 • 2021

 • styrelsemöte
 • Årsmöte