Ljusne hamn Upptagning

Upptagning Traktor och vagn 2024

  • Lördag 114/9, klockan 09:00-14:00
  • Lördag 12/10, klockan 09:00-14:00

Upptagning Mobilkran 2024

Lördag 28 september, klockan 09:00 (möte i klubbstugan 08:30)

OBS! ??  kronor ”jämna pengar”

Hamnkommittén Ljusne

Arne Pettersson
tel. 070-242 08 19

Kent Håberg
tel. 070-548 59 73

Stefan Hännestrand
tel. 073-071 48 33