Ljusnehamn Arbetsdagar

  1. Ljusne hamn 2019

  • Lördag 27 april  09:00-14:00 (bryggor fästas och vatten på)
  • Lördag 4 maj 09:00-14:00    Målning
  • Lördag 25 maj 09:00-14:00  Målning
  • Lördag 31 Augusti 09:00-14:00
  • Lördag 21 september 09:00-14:00
  • Lördag 12 oktober 09:00-14:00 (bryggor lossas och vatten av)

Alla med boj är skyldiga att kolla sina kättingar. Lista kommer att sättas upp på anslagstavlan så ni kan notera när det är gjort. Märk era båtvagnar så vi vet vems det är. Det underlättar vid upptagning om det skulle vara något fel på vagnen t ex punktering.

Hjälp med gräsklippning under sommaren uppskattas.

Hamnkommittén Ljusne

Arne Pettersson
tel. 070-242 08 19

Kent Håberg
tel. 070-548 59 73

Stefan Hännestrand
tel.070-299 85 22