Avgifter

Här nedanför listar vi klubbens olika avgifter.

 • Inträdesavgift                        800:-
 • Seniormedlem                       400:-
 • Juniormedlem                          20:-
 • Familjemedlemsskap             450:-
 • Stödjande medlem                 300:-
 • Arbetsplikt                               150:-/tim
 • Elavgift gästbåtar                     25:-/dygn
 • Gästhamnsplats                       50:-dygn
 • Bryggplats boj                        400:-
 • Y-bomsplats                            600:-
 • Upplägningsavgift                     20:-/m2
 • Sjösättning ramp                       50:-
 • Upptagning ramp                      50:-
 • Sjösättning med spel               100:-
 • Upptagning med spel              100:-
 • Båtvimpel                                 150:-

Försäkring båthus tillkommer. Fristående båthus har egen försäkring (ALA). Avgifterna betalas till:

 • Bankgiro 690-5616