Om oss

Det finns möjlighet att bygga på med y-bommar  på långbryggan i Nyhamn. Klubben står för startbom. Sedan bekostar båtplatsinnehavaren sin egen bom och skriver ett kontrakt (lika som i Ljusne hamn) med  klubben att man inte betalar någon bryggplatsavgift på 8 år. Bommen blir sedan klubbens egendom.