Arbetsdagar

Arbetsdagar se respektive hamn. under menyn

Alla med boj är skyldiga att kolla sina kättingar. Lista kommer att sättas upp på anslagstavlan så ni kan notera när det är gjort. Märk era båtvagnar så vi vet vems det är. Det underlättar vid upptagning om det skulle vara något fel på vagnen t ex punktering. Hjälp med gräsklippning under sommaren uppskattas.

Hamnkommittén Nyhamn

Niklas Klaesson 070-318 7969                              klaezzon@hotmail.com

Anders Laurell 070-3173414

Mats Pettersson 071-6709391

Hamnkommittén Ljusne

Arne Pettersson
tel. 070-242 08 19

Kent Håberg
tel. 070-548 59 73

Stefan Hännestrand
tel. 073-0714833