Styrelsen

Här nedanför hittar du klubbens styrelse och funktionärer. Som byggansvariga står styrelsen. Platsen som miljöombud är vakant och ett fyllnadsval kommer att hållas under våren.

Ordförande
Tony Högqvist
Läsarvägen 2
820 20 Ljusne
mail. tony.hogkvist@gmail.com

tel. –
mobil. 070-557 88 47

Vice ordförande
Håkan Jonsson
Kastviksvägen 51
826 91 Söderhamn
mail. hakan.s.jonsson45@icloud.com
tel. –
mobil. 072-309 08 34

Sekreterare
Håkan Nilsson
Flottarvägen 4
820 20 Ljusne
mail. gitarrnilsson@hotmail.com
tel. 0270-684 90
mobil. 070-592 63 76

Vice sekreterare
Kent Bogren
Skolvägen 5
816 30 Okelbo
mail. kent.bogren@eremitofsweden.se
tel. –
mobil. 070-6285628

Kassör
Siv Pettersson
Abraham Bäckgatan 13D
826 33 Söderhamn
mail. Siv.pettersson48@gmail.com

tel. –
mobil. 070-6177258

Suppleant
Arne Pettersson
Abraham Bäckgatan 13D
826 33 Söderhamn
mail. arne.pottis53@gmail.com

tel. 0270-177 25
mobil. 070-242 08 19

Suppleant

Bernt Hellström
Flottarvägen 34
820 20 Ljusne
tel.

Revisor & IT-ansvarig
Olle Hansson
Generatorvägen 6
826 76 Ljusne
mail. sohansson@gmail.com
tel. 0270-687 39
mobil. 070-323 77 33

Revisor
Mikael Lötberg
Åängsvägen 1
820 20 Ljusne
mail. mikael.lotberg@hotmail.com
tel. 0270-687 87
mobil. 070-304 01 65

Revisorsuppleant
Alf Allanius
Voltvägen
826 76 Ljusne
mail. alf.allanius@gmail.com
mobil. 070-542 08 83

Hamnkommitén i Ljusne

Arne Pettersson (suppleant i styrelsen, se kontaktuppgifter längre upp på sidan)

Stefan Hännestrand

Kent Håberg

Hamnkommitén i Nyhamn

Vi behöver 2 st nya människor till hamnkommitén Nyhamn
mail.tommygustavsson52@hotmail.com
tel. -070-3007406
mobil.

Mikael Swaij
mail. mikael.swaij@se-saws.com
tel. –
mobil. 076-102 78 20

Tommy Gustavsson

mail:?

tel- ?

Övriga roller

Försäkringsombud
Bernt Erik Norlén
Alavägen 31
820 20 Ljusne
mail. benorlen@tele2.se
tel. 0270-68143
mobil. –

Valberedning
Anders Norlén
Björn Stabo