Avgifter

Här nedanför listar vi klubbens olika avgifter.

 • Inträdesavgift 800:-
 • Seniormedlem 400:-
 • Juniormedlem 20:-
 • Familjemedlemsskap 450:-
 • Stödjande medlem 300:-
 • Arbetsplikt 100:-/tim
 • Elavgift gästbåtar 25:-/dygn
 • Gästhamnsplats 50:-dygn
 • Bryggplats boj 400:-
 • Y-bomsplats 600:-
 • Upplägningsavgift 10:-/m2

Försäkring båthus tillkommer. Fristående båthus har egen försäkring (ALA). Avgifterna betalas till:

 • Bankgiro 690-5616