Möten

2018

(alla möten kl 19:00)
 • 10 januari, styrelsemöte
 • 6 februari Årsmöte
 • 27 mars, styrelsemöte
 • 17 april, styrelsemöte
 • 8 maj, styrelsemöte 
 • 15 maj, vårmöte
 • 19 juni, styrelsemöte
 • 21 augusti, styrelsemöte
 • 11 september, styrelsemöte
 • 2 oktober, höstmöte
 • 23 oktober, styrelsemöte
 • 11 december, styrelsemöte

2019

 • 15 januari, styrelsemöte
 • 5 februari Årsmöte