Arbetsdagar

Ljusne hamn 2018

  • Lördag 21 april  09:00-14:00 (bryggor fästas och vatten på)
  • Lördag 5 maj 09:00-14:00    Målning
  • Lördag 26 maj 09:00-14:00  Målning
  • Lördag 1 september 09:00-14:00
  • Lördag 22 september 09:00-14:00
  • Lördag 13 oktober 09:00-14:00 (bryggor lossas och vatten av)

Alla med boj är skyldiga att kolla sina kättingar. Lista kommer att sättas upp på anslagstavlan så ni kan notera när det är gjort. Märk era båtvagnar så vi vet vems det är. Det underlättar vid upptagning om det skulle vara något fel på vagnen t ex punktering. Hjälp med gräsklippning under sommaren uppskattas.

Hamnkommittén Nyhamn

Tommy Gustavsson

Mikael Svaj
tel. 076-102 78 20

Hamnkommittén Ljusne

Arne Pettersson
tel. 070-242 08 19

Kent Håberg
tel. 070-548 59 73

Stefan Hännestrand
tel. –